درباره ما

3 ماه پیش

“رنگارنگ” مجله آنلاین معرفی ، بررسی و راهنمای خرید کالا است .

تیم رنگارنگ بر آن است تا با گردآوری اطلاعات درست علمی ، گامی در جهت راهنمایی خرید کالا برای کاربران بردارد .

سردبیر و صاحب امتیاز : امین عزیزی ورزردی

 

 

فروشگاه های تحت پوشش